ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 148 คน