ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน