ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
  รายละเอียด :

 การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน