ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน
  รายละเอียด :

พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" การให้คำปรึกษาเเละให้บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเบี้ยความการ เเละการให้ความรู้ด้านสาธารณสุข พร้อมบริการน้ำดื่ม ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน