ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อบล็อก (ท่อลอดเหลี่ยม) สายบ้านนายสุพร แซ่อุย หมู่ที่ 5 (ตามแบบแปลนที่อบต.ตาเซะ กำหนด)
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อบล็อก (ท่อลอดเหลี่ยม)
 สายบ้านนายสุพร แซ่อุย หมู่ที่ 5 (ตามแบบแปลนที่อบต.ตาเซะ กำหนด)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน