ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย วาตภัย จำนวน 2 รายการ (สำนักงานปลัด)
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย วาตภัย จำนวน 2 รายการ (สำนักงานปลัด)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน