ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อกองและรายละเอียดของงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ)
  รายละเอียด :

ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อกองและรายละเอียดของงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน