ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องกำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.25003 สายบ้านคล้า-บ้านตาเซะ หมู่ที่ 1 (ตามแบบรูปแปลนที่ อบต.ตาเซะกำหนด)
  รายละเอียด :

ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องกำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.25003 สายบ้านคล้า-บ้านตาเซะ หมู่ที่ 1 (ตามแบบรูปแปลนที่ อบต.ตาเซะกำหนด)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน