ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างลู่วิ่งรอบสนามฟุตบอลบ้านกะลูแป หมู่ที่ 2 (ตามแบบแปลนที่ อบต.ตาเซะกำหนด)
  รายละเอียด :

ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างลู่วิ่งรอบสนามฟุตบอลบ้านกะลูแป หมู่ที่ 2 (ตามแบบแปลนที่ อบต.ตาเซะกำหนด)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน