ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์และตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์ทะเบียน บฉ-4735 ยะลา หมายเลขครุภัณฑ์ ตซ 001 52 0002 (สำนักงานปลัด)
  รายละเอียด :

ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์และตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์ทะเบียน บฉ-4735 ยะลา หมายเลขครุภัณฑ์ ตซ 001 52 0002  (สำนักงานปลัด)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน