ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขฯ)
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขฯ) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน