ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กองสาธารณสุขฯ
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กองสาธารณสุขฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน