ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานปลัด
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานปลัด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน