ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายศูนย์อำนวยการและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และป้ายหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อบต.ตาเซะ (สำนักป
  รายละเอียด :

ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายศูนย์อำนวยการและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และป้ายหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อบต.ตาเซะ (สำนักปลัด)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน