ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกูแบบาแย-ศาลาโต๊ะอิ หมู่ที่ 2 (ตามแบบรูปแปลนที่ อบต.ตาเซะ กำหนด)
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกูแบบาแย-ศาลาโต๊ะอิ หมู่ที่ 2 (ตามแบบรูปแปลนที่ อบต.ตาเซะ กำหนด)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน