ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในตำบลตาเซะ หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในตำบลตาเซะ หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน