ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ การายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
  รายละเอียด :

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 217 คน