ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งกำหนดวัดนัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2553 สมัยที่ 2
  รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2553 สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2553 มีกำหนด 15 วัน และได้กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2553 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน , ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน , และครั้งที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2553 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ จึงขอให้ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 397 คน