ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง มอบอำนาจของปลัด อบต. ให้ ผอ.กองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด :

 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่อง มอบอำนาจของปลัด อบต. ให้ ผอ.กองคลัง ปฏิบัติราชการแทน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 156 คน