ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
  รายละเอียด :

 ประกาศการจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 135 คน