ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
  รายละเอียด : การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ท้องถิ่นเข้มแข็ง ยะลาเข้มแข็ง รุ่นที่ 1 "
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 422 คน