ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารงาน
  รายละเอียด :

ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริหารงาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 240 คน