ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดวันและสถานที่รับแสดงการดำรงชีวิต
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ รับแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 363 คน