ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปิดเรียน กรณีพิเศษ เหตุอุทกภัย
  รายละเอียด : ด้วยพื้นที่ในตำบลตาเซะ ได้ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วม รวมถึงบริเวณที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ คือ ศูนย์ประจำตำบลตาเซะ หมู่ที่ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีวิตสดใสฯ หมู่ที่ 3 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเหตุดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ จึงปิดทำการเรียนการสอน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ทั้ง 2 แห่ง เป็นกรณีพิเศษเหตุอุทกภัย ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2553 รวมเป็นเวลา 4 วัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 752 คน