ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งกำหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2553 สมัยที่ 4
  รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2553 สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2553 มีกำหนด 15 วัน และได้กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2553 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม , ครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม , ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ จึงขอให้ท่านที่สนในสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 306 คน