ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 ของ อบต.ตาเซะ
  รายละเอียด :

ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 ของ อบต.ตาเซะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กรกฏาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 157 คน