ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย
  รายละเอียด :

ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 127 คน