ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ (สมัยสามัญ) สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 150 คน