ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่องมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด :

 คำสั่ง อบต.ตาเซะ เรื่องมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 108 คน