ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องกระบวนงานให้บริการและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องกระบวนงานให้บริการและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 164 คน