ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภา
  รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2553 สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2553 มีกำหนดวเลา 15 วัน และได้กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2553 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ จึงขอให้ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 284 คน