ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียด :

 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 127 คน