ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ (สมัยสามัญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
13 ธ.ค. 2556
462 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะื (สมัยวิสามัญ) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
04 ธ.ค. 2556
463 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
02 ธ.ค. 2556
464 แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลตาเซะ ให้เฝ้าระวังสภานการณ์ฝนตกหนัก
395
22 พ.ย. 2556
465 ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
22 พ.ย. 2556
466 ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
22 พ.ย. 2556
467 ประกาศแผนจัดเก็บรายได้ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
22 พ.ย. 2556
468 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแสดงรายการภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
221
22 พ.ย. 2556
469 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
22 พ.ย. 2556
470 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
238
22 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65