ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศออกบริการชำระภาษีนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
22 พ.ย. 2556
472 การเรียกประชุมสภา อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
15 พ.ย. 2556
473 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 56 (สขร 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
221
06 พ.ย. 2556
474 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
01 พ.ย. 2556
475 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ข้อตกลงการปฎิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
226
18 ต.ค. 2556
476 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
211
08 ต.ค. 2556
477 การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งใน – บ้านนายเจริญ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
07 ต.ค. 2556
478 พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
06 ต.ค. 2556
479 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
04 ต.ค. 2556
480 ปิดภาคเรียนที่ 1/2556 ของ ศพด.ประจำตำบลตาเซะ และ ศพด.ชีวิตสดใสฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
02 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65