ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 สายด่วนคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
20 ก.ย. 2556
482 การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกโต๊ะเจ๊ะ – เขตทุ่งยอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
20 ก.ย. 2556
483 ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.ตาเซะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
10 ก.ย. 2556
484 การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดกะลูแป - กลางทุ่งนา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
23 ส.ค. 2556
485 ประกาศ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ.2557 - 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
22 ส.ค. 2556
486 ขยายเวลาการจัดทำโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
07 ส.ค. 2556
487 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
06 ส.ค. 2556
488 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
06 ส.ค. 2556
489 กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
06 ส.ค. 2556
490 การตรวจรับงานโครงการบุกเบิกถนนกูแบบาแย - บ้านละฮา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
01 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65