ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงสนามกีฬา (บ้านกะลูแป) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
01 ส.ค. 2556
492 ผลการดำเนินการขัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
31 ก.ค. 2556
493 ประกาศประชุมสภา อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
30 ก.ค. 2556
494 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
222
19 ก.ค. 2556
495 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
223
16 ก.ค. 2556
496 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
252
08 ก.ค. 2556
497 พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
07 ก.ค. 2556
498 ผลการดำเนินการขัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
28 มิ.ย. 2556
499 รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
271
14 มิ.ย. 2556
500 ผลการดำเนินการขัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
31 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65