ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของ อบต.ตาเซะ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
21 ก.พ. 2556
512 การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการฉาบผิวทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
310
06 ก.พ. 2556
513 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
06 ก.พ. 2556
514 การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการฉาบผิวทาง (SLURRY SEAL) ยล.25 – 001 สายทางเบญญา - ทุ่งคอก ดาวน์โหลดเอกสาร
243
02 ก.พ. 2556
515 ผลการดำเนินการขัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค. 56 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
31 ม.ค. 2556
516 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
309
25 ม.ค. 2556
517 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
23 ม.ค. 2556
518 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
23 ม.ค. 2556
519 พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
06 ม.ค. 2556
520 การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
04 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65