ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
22 ต.ค. 2555
542 รายนามผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
507
17 ก.ย. 2555
543 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
475
12 ก.ค. 2555
544 ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเบญญา-สะพานตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
477
04 ก.ค. 2555
545 การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการต่อเติมถนนหน้าโรงเรียนบ้านเบญญา หมู่ที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
03 ก.ค. 2555
546 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
307
28 มิ.ย. 2555
547 การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้ามัสยิดบ้านวังกระ หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
20 มิ.ย. 2555
548 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
15 มิ.ย. 2555
549 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
308
06 มิ.ย. 2555
550 การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแวดาโอะ- รอซือดี ดาวน์โหลดเอกสาร
275
05 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65