ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูและบึง ดาวน์โหลดเอกสาร
283
24 พ.ค. 2555
552 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องขอแก้ไขแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
03 พ.ค. 2555
553 รายงานการดำเนินการจัดจ้างโครงการ ประจำเดือน พ.ค. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
02 พ.ค. 2555
554 สมัครสอบตำรวจ "ร่วมพิทักษ์แดนใต้" ดาวน์โหลดเอกสาร
298
18 เม.ย. 2555
555 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
12 เม.ย. 2555
556 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
10 เม.ย. 2555
557 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง ผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
344
05 เม.ย. 2555
558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
364
02 เม.ย. 2555
559 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
30 มี.ค. 2555
560 สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
246
22 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65