ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 รายงานการดำเนินการจัดจ้างโครงการ ประจำเดือน ม.ค. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
25 ม.ค. 2555
572 ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2555 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
25 ม.ค. 2555
573 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
19 ม.ค. 2555
574 วารสาร จาก อบต.ตาเซะ ฉบับที่ 1 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
09 ม.ค. 2555
575 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่องการกำหนกระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
12 ธ.ค. 2554
576 ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
08 ธ.ค. 2554
577 ประกาศสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
303
06 ธ.ค. 2554
578 ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
02 ธ.ค. 2554
579 ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
02 ธ.ค. 2554
580 ประกาศ การออกบริการการชำระภาษีนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
02 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65