ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2554
273
20 ก.ค. 2554
592 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
07 ก.ค. 2554
593 แบบสรุปผลการประเมิน "ครูสอนดี" ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
625
04 ก.ค. 2554
594 ประกาศคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
338
01 ก.ค. 2554
595 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
305
28 มิ.ย. 2554
596 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดอรอแม ยูโซ๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
28 มิ.ย. 2554
597 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2555 - 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
21 มิ.ย. 2554
598 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
397
07 มิ.ย. 2554
599 ประกาศตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
305
07 มิ.ย. 2554
600 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
276
07 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65