ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
291
07 ก.พ. 2554
612 ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2554 สมัยที่ 1
244
24 ม.ค. 2554
613 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลงานดีเด่น (ด้านการให้บริการ) ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
06 ม.ค. 2554
614 วารสาร จาก อบต.ตาเซะ ฉบับที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
04 ม.ค. 2554
615 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง มอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
309
27 ธ.ค. 2553
616 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
27 ธ.ค. 2553
617 ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
21 ธ.ค. 2553
618 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
443
02 ธ.ค. 2553
619 แผนการจัดเก็บภาษีตำบลตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
332
02 ธ.ค. 2553
620 แจ้งกำหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2553 สมัยที่ 4
289
26 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65