ข่าวผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/เด็กแรกเดิก
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
31 พ.ค. 2564
2 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
31 พ.ค. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 พ.ค. 2564
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 พ.ค. 2564
5 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 เม.ย. 2564
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
02 เม.ย. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 เม.ย. 2564
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 มี.ค. 2564
9 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 มี.ค. 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3