ข่าวผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/เด็กแรกเดิก
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ก.ย. 2564
2 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ก.ย. 2564
3 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ก.ค. 2564
4 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ก.ค. 2564
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 ก.ค. 2564
6 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื้อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ก.ค. 2564
7 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 ก.ค. 2564
8 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
31 พ.ค. 2564
9 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
31 พ.ค. 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
03 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4