ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างลู่วิ่งรอบสนามฟุตบอลบ้านกะลูแป หมู่ที่ 2 (ตามแบบแปลนที่ อบต.ตาเซะกำหนด) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 มิ.ย. 2564
2 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์โลโก้และอักษรติดประตูกระจกสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 มิ.ย. 2564
3 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 มิ.ย. 2564
4 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 มิ.ย. 2564
5 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์และตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์ทะเบียน บฉ-4735 ยะลา หมายเลขครุภัณฑ์ ตซ 001 52 0002 (สำนักงานปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 มิ.ย. 2564
6 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย วาตภัย จำนวน 2 รายการ (สำนักงานปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 พ.ค. 2564
7 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อกองและรายละเอียดของงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
24 พ.ค. 2564
8 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อบล็อก (ท่อลอดเหลี่ยม) สายบ้านนายสุพร แซ่อุย หมู่ที่ 5 (ตามแบบแปลนที่อบต.ตาเซะ กำหนด) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 พ.ค. 2564
9 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการปรังปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 พ.ค. 2564
10 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49