ข่าว : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลตาเซะ

รายละเอียด  : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลตาเซะ
     

     
หมู่ที่ 1 ทำจักสาน (ทำสุ่มไก่) โดยทำจากไม่ไผ่
     
หมู่ที่ 2 ทำจักสาน (ทำเสื่อ) โดยทำจากต้นลำเจียก
     
หมู่ที่ 3 ทำจักสาน (ทำกล่องทิชชู,พาน,โคมไฟ)
     
โดยทำจากลังกระดาษผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประกาศเมื่อ :