ข่าว : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

รายละเอียด  : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ผู้ที่ค้างชำระภาษีก่อนปี 2563 และผู้ไม่เคยรับชำระภาษีให้มาชำระภาษีที่คงค้างไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไปผู้แจ้งข่าว : งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประกาศเมื่อ :