ข่าว : ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รายละเอียด  : "พบเห็นการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น โทร. 0-0041-9014 หรือ 0-2241-9000 ต่อ 1264 หรือ 08-1174-3785 (ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)"ผู้แจ้งข่าว : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ประกาศเมื่อ :