ข่าว : ประกาศเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด  : 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@taze.go.th
     
2. หมายเลขโทรศัพท์ 0 7337 041 ต่อ 2 หรือ 0 7337 0045ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด อบต.ตาเซะ ประกาศเมื่อ :