ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
28 พ.ค. 2563
92 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเเละระดับตำเเหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
19 พ.ค. 2563
93 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รายชื่อผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 เเก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
15 พ.ค. 2563
94 รายชื่อผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid 19 หมู่ที่ 1 บ้านคล้า ดาวน์โหลดเอกสาร
359
14 พ.ค. 2563
95 รายชื่อผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid 19 หมู่ที่ 2 บ้านกะลูแป ดาวน์โหลดเอกสาร
88
14 พ.ค. 2563
96 รายชื่อผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid 19 หมู่ที่ 3 บ้านตาเซะ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
14 พ.ค. 2563
97 รายชื่อผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid 19 หมู่ที่ 4 บ้านวังกระ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 พ.ค. 2563
98 รายชื่อผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid 19 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งยอ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
14 พ.ค. 2563
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ชุดที่ 2) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
13 พ.ค. 2563
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
13 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65