วันที่ ถึงวันที่
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
103
05 เม.ย. 2564
22 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
23 มี.ค. 2564
23 เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
86
18 มี.ค. 2564
24 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
02 มี.ค. 2564
25 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
10 ก.พ. 2564
26 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
09 ก.พ. 2564
27 ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 ก.พ. 2564
28 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
02 ก.พ. 2564
29 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
18 ม.ค. 2564
30 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ตาเซะ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
13 ม.ค. 2564
31 ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย (ใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
06 ม.ค. 2564
32 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
98
06 ม.ค. 2564
33 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
30 ธ.ค. 2563
34 เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
29 ธ.ค. 2563
35 ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
78
29 ธ.ค. 2563
36 ประชาสัมพันธ์ป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
96
29 ธ.ค. 2563
37 วินัยเเละการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 ธ.ค. 2563
38 เเนวทางการลงโทษทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
103
29 ธ.ค. 2563
39 ประกาศ อบต.ตาเซะ เรื่อง การเเสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้เเถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
09 ธ.ค. 2563
40 ประกาศสภา อบต.ตาเซะ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
09 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2 |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33